Research stories

Energie

Verkiezingen 2017: wie kiest voor het eigen risico?

Het eigen risico is afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd. Is dat een noodzakelijk kwaad om de zorg betaalbaar te houden? Of moet het omlaag om de zorg toegankelijk te houden? Wat merken ze daarvan in het UMC Utrecht en wat zeggen de politieke partijen hierover? Sandra Genet en Harma Plaggemars van het UMCU doen verslag vanuit het…

Read more

Dubbele nationaliteit en Nederlanderschap

Half februari stemde de Eerste Kamer in met een wet die het mogelijk maakt het Nederlanderschap in te trekken van terugkerende jihadgangers. Hierdoor kunnen zij niet meer legaal terugkeren naar Nederland en het Schengen-gebied en worden zij aan de grens geweigerd. Deze maatregel kan alleen worden opgelegd bij mensen met een dubbele nationaliteit. Wanneer je…

Read more

Wie legt de wet langs de lat van de Grondwet?

Moet de rechter kunnen toetsen aan de Grondwet? En waarom is een 13 jaar oud voorstel nog steeds actueel? Lucas Brouwers, docent Staats- en bestuursrecht, zoekt het uit. Het wetsvoorstel om ritueel slachten te verbieden stuitte in 2012 op de Eerste Kamer. Die verwierp het voorstel, omdat ze het in strijd achtte met een grondrecht:…

Read more

Verkiezingen: de Eerste Kamer onder vuur

Waarom staat de positie van de Eerste Kamer ter discussie tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer? En wat zijn de verschillende partijen er mee van plan? Hieronder bespreken Coen Modderman en Wytze van der Woude de plannen en bekijken ze hoe haalbaar die zijn. De ‘Nacht van Wiegel’ is weliswaar al bijna 18 jaar geleden, hij…

Read more

Voltooid leven: grondrechten en hulp bij zelfdoding

Het kabinet wil in een wettelijke regeling vastleggen dat ouderen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen bij sterven. Deze regeling komt naast de huidige Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl). Ook D66-kamerlid Pia Dijkstra heeft dat voorgesteld.  Wat zeggen de verschillende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s over een voltooid…

Read more

Schietschijf Europa: van links tot rechts, altijd prijs

In onderstaand opiniestuk constateert Gijs Jan Brandsma, universitair docent Europese politiek en bestuur, bij het bekijken van de verkiezingsprogramma’s dat het makkelijk prijsschieten is op Europa. Maar Europa is niet zo ondemocratisch als de partijen ons nu voorspiegelen. Wilt u meer of minder Europa? Deze vraag, die een bekende Haagse insider laatst stelde aan een uitzinnige…

Read more

Politieke partijen willen burgers méér aan het stuur

Meer directe betrokkenheid en zeggenschap van burgers bij de democratische besluitvorming. Dat willen vrijwel alle politieke partijen volgens hun verkiezingsprogramma’s. Maar er zijn ook verschillen.  Ank Michels en Harmen Binnema van de Universiteit Utrecht hebben alle verkiezingsprogramma’s van 2017 naast elkaar gelegd en doorgelicht op wat zij zeggen over de directe democratie. Opvallend is dat democratie…

Read more

Energie en Klimaat in de Verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse Politieke Partijen (2017)

Inleiding Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zal het Nederlandse klimaatbeleid moeten worden aangescherpt. Hoewel politici zich vrijwel unaniem verenigd hebben achter klimaatneutraliteit in 2050, variëren de ideeën van de afzonderlijke partijen over wat er de komende vier jaar moet gebeuren van steekhoudend, via goedbedoeld of naïef tot afhoudend, afwachtend en ontkennend. In dit…

Read more

Kennis? Welke kennis? Waarom een kennistoets voor jongeren geen goed idee is

Veel jongeren willen een kennistoets over politiek en samenleving voordat je gaat stemmen, schreef Vrij Nederland onlangs. Jongeren zouden weinig vertrouwen meer hebben in het functioneren van de democratie en dat zou vragen om een snelle vernieuwing. Dr. Harmen Binnema, universitair docent Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht, reageert. Een nadere blik op het…

Read more

Moeten we de taalnatuur haar gang laten gaan?

Als mensen een dialect steeds minder gebruiken, tsja, dan is het kennelijk niet meer zo belangrijk voor ze. Dan is het ook niet erg als hun dialect verdwijnt. Waarom zou je dat koste wat kost willen voorkomen? Taalwetenschapster Sterre Leufkens kan wel wat redenen bedenken. Die vraag – waarom zou je geld steken in behoud…

Read more